Biển Cổ Thạch - Bình Thuận

  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Google+
  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận
Biển Cổ Thạch nằm trên địa bàn Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận. Nơi đây được ví như chốn tiên cảnh bồng lai vào mùa rêu mọc.

Tin tức cùng chuyên mục