Hóng Biến

Mới nhất

Phát Hiện Xác Chết Trước Cửa Đền Gióng, Phù Đổng

Phát Hiện Xác Chết Trước Cửa Đền Gióng, Phù Đổng

Vào khoảng 10h45’, trước cửa Đền Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, một cháu bé học sinh phát hiện ra một xác chết trong tư thế nằm úp đang nổi lập lờ tại Ao Rối thuộc khu di tích lịch sử Phù Đổng.

    Trang: 1/1

    Xem nhiều